: ทำไมเวลาใช้บริการ POP3/IMAP4 ผ่าน Outlook Express หรือ Microsoft Outlook แล้วจะรับเมล์ได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถส่งเมล์ได้
 : ทำไมบางครั้งผู้อื่นส่งเมล์มาหาแล้วไม่ได้รับ
 : ทำไมส่งเมล์ไปหาผู้อื่นแล้ว ผู้รับไม่ได้รับ
 : เราสามารถละเว้นการรับอีเมล์จากบุคคลที่ไม่ต้องการได้อย่างไร
 : อีเมล์ของลูกค้าหลุดเข้าไปอยู่ใน Junk จะแก้ไขได้อย่างไร
 : โปรแกรม Mail Client มีการดาวน์โหลดเมลล์ซ้ำหลายๆครั้ง ในแต่ละฉบับ ปัญหานี้เกิดจากอะไร และจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
 : ระบบเมล์จะตรวจสอบเมล์ที่เป็นสแปม โดยดูจากอะไรบ้าง
  ทำไมข้อความในอีเมล์ที่เป็นภาษาไทย กลับเห็นเป็นภาษาที่ไม่สามารถอ่านออกได้
 : ฟังก์ชัน Vacation Message คือ อะไร และใช้งานอย่างไร
 : Spoofing Mail คืออะไร?